Roboty ziemne już wystartowały. Prace na zlecenie miasta realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Dzięki inwestycji w odwodnienie cmentarza zniknie istniejący od lat problem zalewania grobów. Doraźne odpompowywanie wody jest mało skuteczne, stąd konieczność kompleksowych działań.

Odwodnienie cmentarza komunalnego to jedno z zadań priorytetowych. W ubiegłym roku wykonana została dokumentacja projektowa. Budowa powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. Pracami objęta będzie wymagająca odwodnienia część terenu o powierzchni 1,23 ha.

Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali miastu problem zalewania kwater. Administrator cmentarza, którym od 2016 roku jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, podkreśla, że w razie konieczności, z zalanego terenu woda wypompowywana jest do beczkowozów i wywożona do oczyszczalni ścieków. Są to jednak doraźne działania, przynoszące zaledwie krótkotrwały skutek. Z uwagi na specyfikę gruntu, na którym zlokalizowany jest cmentarz, problem istnieje od lat, nasila się przy dużych opadach deszczu, w związku z czym rozwiązaniem może być jedynie poważna inwestycja w odwodnienie.

Skip to content