Przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40 wystartowała inwestycja w ramach której powstanie boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, zmodernizowane będzie istniejące boisko wielofunkcyjne, pojawią się skocznie i rzutnia do pchnięcia kulą oraz elementy małej architektury. Teren zostanie zagospodarowany i oświetlony. Oddanie do użytku nowego kompleksu planowane jest już we wrześniu.

Wybudowane zostanie boisko do piłki nożnej o wymiarach 70 m na 45 m z wrysowanymi liniami bocznymi, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, z bramkami piłkarskimi (o wymiarach 2 m na 5 m) oraz piłkochwytami o wysokości 6 m. Wokół boiska wybudowana będzie poliuretanowa 300-metrowa 4-torowa bieżnia okrężna o szerokości toru 122 cm. Pojawi się także bieżnia prosta o długości 100 m – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej. Przewidziane są dwie skocznie do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Jeżeli chodzi o boisko wielofunkcyjne, dotychczas istniejące z nawierzchnią sportową będzie przebudowane i rozbudowane oraz zyska nawierzchnię poliuretanową. Zostaną wrysowane linie boiskowe, obiekt będzie wyposażony w sprzęt sportowy (tuleje, słupki, siatki). Boisko to będzie służyło do gier w: piłkę ręczną (40 m na 20 m), siatkówkę (18 m na 9 m), koszykówkę (23 m na 15 m), tenis ziemny (23,78 m na 10,97 m). W ramach zadania ustawiony zostanie stojak z wiatą na rowery, ławki, kosze na śmieci, utworzone będą utwardzone dojścia do boiska i pozostałych obiektów sportowych. Przewidziana jest budowa pochylni dla niepełnosprawnych, budowa systemu kanalizacji deszczowej oraz drenażowej, budowa zalicznikowych linii kablowych (z istniejącego budynku szkoły) zasilających oświetlenie zewnętrzne, montaż masztów oświetleniowych, montaż rozdzielnicy oświetleniowej.

Od dawna obserwujemy coraz większe zainteresowanie mieszańców uprawianiem sportu w Ciechanowie, a tym samym ogromne obłożenie obiektów sportowych. Stąd konieczność inwestycji w kolejne takie miejsce. Budowa kompleksu ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie była strzałem w dziesiątkę, więc teraz tego typu kompleks, ale z większym boiskiem i dłuższą bieżnią, budujemy przy SP nr 7, czyli w części miasta gdzie zdecydowanie brakuje infrastruktury sportowej z prawdziwego zdarzenia. Warto podkreślić, że będziemy mieli tu trzecią – po wybudowanej na stadionie oraz wspomnianym kompleksie – porządną bieżnię lekkoatletyczną. A jeszcze trzy lata temu nie było żadnej. Co do boiska, będzie ono większe niż przy SP nr 6 oraz spełniające licencyjne wymogi do rozgrywania meczów mistrzowskich drużyn młodzieżowych. Będzie to więc boisko nie tylko treningowe ale też meczowe. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już we wrześniu będziemy mogli biegać czy grać w gry zespołowe na nowym obiekcie – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Skip to content