Rozpoczęły się prace, w ramach których na nowe miejsce wypoczynku zagospodarowany zostanie miejski teren między ulicami: Armii Krajowej, Palińskiego i Rzeczkowską na osiedlu „Płońska”. Inwestycja stanowi realizację zwycięskiego ogólnomiejskiego projektu obywatelskiego. „Brzozowy zakątek” będzie skwerem sensorycznym, czyli zawierającym elementy oddziałujące na zmysły wzroku, słuchu, dotyku, zapachu.

Wykonawca wszedł na plac budowy, w pierwszej kolejności przeprowadził prace przygotowawcze i porządkowe. Dziś przystąpił do układania krawężników. Koncepcja zadania zakłada zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie nawierzchni sensorycznych (m.in. z kamieni i żwiru), budowę oświetlenia, wykonanie trawnika, nowe nasadzenia. Zamontowane zostaną elementy małej architektury, budki lęgowe i dzwonki metalowe. Powstanie także samoobsługowa stacja naprawy rowerów oraz. Przy skwerze wybudowanych zostanie 7 miejsc parkingowych.

Skip to content