W Ciechanowie wystartował innowacyjny pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, z użyciem inteligentnych pojemników T-Master ELMO (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów). Pojemniki te zainstalowano na osiedlu nr 5 „Płońska”. Mieszkańcy otwierają je przy pomocy naklejek z indywidualnymi kodami. Pojemniki ważą wrzucane, właściwie posegregowane odpady. System umożliwia rozliczenie mieszkańców z zadeklarowanej segregacji śmieci. Sposób jego działania był demonstrowany w sobotę podczas ekologicznego pikniku.

Rozwiązanie, pierwsze takie w Polsce i najprawdopodobniej na świecie, ma skutecznie zachęcić mieszkańców do segregacji. Założenie jest takie, by dzięki kodom przypisanym do danego gospodarstwa, każde z gospodarstw w sposób odpowiedzialny prowadziło segregację, tak by faktyczne działania były zgodne ze złożonymi deklaracjami.

Rozliczanie mieszkańców z segregacji odpadów za pomocą kodów kreskowych od lat funkcjonuje w zabudowie jednorodzinnej. Projekt SISO, dzięki zastosowaniu specjalnych pojemników, umożliwia w podobny sposób rozliczanie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Na osiedlach wielorodzinnych trudno obecnie zweryfikować, kto w jakim stopniu rzeczywiście segreguje odpady, a wprowadzane rozwiązanie stworzy taką możliwość. Mimo, że segregację deklarują prawie wszyscy mieszkańcy miasta, fakty są takie, że tylko część osób segreguje śmieci. Miasto zwraca uwagę, że tzw. opłata śmieciowa w przypadku segregowania jest dużo niższa, niż w przypadku braku segregacji. W Ciechanowie obecnie to 13 zł od mieszkańca segregującego śmieci oraz 25 zł za każdą osobę, która nie segreguje odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że w danym gospodarstwie nie jest prowadzona segregacja odpadów, choć zgodnie z deklaracją wspólnoty mieszkaniowej bądź TBS, powinno być to robione na danej nieruchomości, konsekwencją będzie podwyższenie opłaty śmieciowej dla mieszkańców całego budynku.

Mieszkańcy deklarując segregację odpadów, mają obowiązek segregowania. Niższa opłata śmieciowa jest przywilejem właśnie dla segregujących. Niestety często są sytuacje, że ktoś deklaruje segregację, a wcale nie segreguje i mimo wszystko płaci mniej. Nowy system pozwoli to zweryfikować i w konsekwencji egzekwować właściwą opłatę bądź wymusić faktyczną segregację, czyli to na czym najbardziej nam zależy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że by opłata była niższa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, segregować muszą wszyscy mieszkańcy całej nieruchomości. Gdy ktoś z mieszkańców bloku wyłamie się, koszty ponoszą wszyscy lokatorzy budynku. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie i innym tej odpowiedzialności – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Program dotyczy 336 gospodarstw i dla miasta jest bezkosztowy. Stare pojemniki zniknęły, w trzech punktach pojawiły się zupełnie nowe z estetycznymi, szczelnymi obudowami. Z nowych pojemników można korzystać od 10 maja. Każde gospodarstwo domowe ujęte w pilotażu ma dostęp do pojemników, poprzez naklejki z kodami kreskowymi. Naklejkę nakleja się na worek z odpadami danego rodzaju, kod należy zbliżyć do czytnika znajdującego się na pojemniku z daną frakcją odpadów. W ten sposób odblokowuje się klapa pojemnika. Po wrzuceniu śmieci do pojemnika i zamknięciu wrzutni, są one ważone.

Wyszkoleni wolontariusze Fundacji Łydynia pukają do drzwi mieszkańców, by przekazać informacje o nowym systemie, instrukcje oraz pakiety kodów. Ponadto są obecni na terenie osiedla, w pobliżu nowych pojemników, by w razie potrzeby instruować mieszkańców. Także mają przy sobie kody z instrukcjami dla osób, których wcześniej nie zastali w domach. Kody można było odebrać także podczas pikniku rodzinnego, który odbył się 11 maja na osiedlu, przy nowo powstałym placu zabaw. Podczas pikniku zademonstrowany został sposób działania pojemników, wydarzenie miało charakter informacyjny, edukacyjny, proekologiczny, przygotowano także atrakcje dla dzieci i dorosłych. Osoby, które nie odbiorą do końca tygodnia kodów od wolontariuszy, będą mogły się po nie zgłosić do siedziby TBS, przy ul. Okrzei 14, pok. nr 4.

Każdy z nowych pojemników ma pojemność 1100 l. Ich konstrukcja uniemożliwia rozprzestrzenianie śmieci wokół, np. przy wietrznej pogodzie. Nie mają do nich dostępu osoby nieuprawnione, nie będzie więc sytuacji podrzucania śmieci. Szczelne zamykanie to także brak dostępu dla gryzoni, ptaków, czy robaków, co wiąże się też z higieną. Pojemniki wyposażone są w czujniki kontrolujące w czasie rzeczywistym poziom zapełnienia, co jest istotne z punktu widzenia opróżniającego je Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Wspólnoty mieszkaniowe zyskają wiedzę na temat segregacji odpadów na osiedlu. Dla mieszkańców to dodatkowa motywacja do segregacji.

Miasto podkreśla, że segregacja odpadów jest obowiązkiem ustawowym, daje efekty ekologiczne ale także ekonomiczne, zarówno dla mieszkańców jak i w kontekście odzyskiwania surowców.

Realizatorem pilotażu wprowadzanego przez miasto, jest firma T4B, we współpracy z PUK, TBS i Fundacją Łydynia. Objęte nim są gospodarstwa domowe na części osiedla „Płońska”, znajdujące się przy ul. Księcia Konrada II 9, ul. Księcia Konrada II 11, ul. Wincentego Witosa 70, ul. Wincentego Witosa 72, ul. Wincentego Witosa 87, ul. Ignacego Mościckiego 14, ul. Władysława Andersa 52.

To pierwsze tego typu wdrożenie dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej w kraju, a nawet na świecie. Rozwiązanie stanowi połączenie zaawansowanych prac technologicznych z czysto praktyczną wiedzą na temat aktualnych potrzeb i bolączek gmin i miast. Stworzony System Indywidualnej Segregacji Odpadów służyć ma władzom miasta, przedsiębiorstwom zajmującym się gospodarką odpadami i samym mieszkańcom, którzy mogą mieć pewność, że wykonana przez nich praca jest słuszna, a w konsekwencji pozwoli im osiągnąć realne korzyści finansowe np. poprzez stworzenie mini Punktów Skupu aluminium tzw. PSZOK, bo takie możliwości również daje nasze rewolucyjne rozwiązanie T-Master – powiedział prezes zarządu T4B Sp. z o.o. Robert Szczepankowski.

Celem miasta na kolejne lata jest objęcie systemem również pozostałych zabudowań wielorodzinnych w Ciechanowie.

Skip to content