Prace wystartowały dziś. W ramach inwestycji powstaną miejsca postojowe, przebudowane zostaną chodniki i droga wewnętrzna, wykonane zostaną przyłącza kanalizacji deszczowej. Przewidziano montaż urządzeń siłowych, elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja dotyczy obszaru miedzy budynkami nr 4 przy ul. Nadfosnej, nr 1 przy ul. Mikołajczyka, nr 12 przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych oraz nr 27 przy ul. Warszawskiej.

Prace zakończą się najprawdopodobniej na początku grudnia. Rozpoczęły się od demontażu starych płyt i trylinki. Nawierzchnia drogi wewnętrznej, chodniki i miejsca parkingowe wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej. Zdemontowane zostanie stare ogrodzenie placu zabaw. Pojawią się urządzenia siłowe: biegacz, orbitrek, krzesło do wyciskania. Zainstalowane będą także: stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci. Przewidziano zagospodarowanie zieleni poprzez m.in. wykonanie nasadzeń z forsycji (36 szt.) i żywotnika zachodniego w formie kulistej (4 szt.).

Zadanie realizuje firma Brukarstwo Paweł Goc za 276 800 zł. Była to najkorzystniejsza z czterech ofert, które złożono w ogłoszonym i rozstrzygniętym w tym roku przetargu. Przetarg dotyczył prac budowlanych, na dokumentację przeprowadzono oddzielne postępowanie. Wcześniej wykonawcę miasto próbowało wyłonić pięciokrotnie w trybie zapytania ofertowego dla formuły „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z tym, że kwoty proponowane przez oferentów znacznie przekraczały pierwotnie przeznaczone w ramach Budżetu Obywatelskiego 100 tys. zł, Urząd Miasta podzielił zadanie, tak by na etapie dokumentacji precyzyjnie oszacować koszty wykonania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców nie zrezygnowano z realizacji zadania, władze miasta podjęły decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na zadanie.

Skip to content