Rozpoczęły się prace remontowe na ul. Stanisława Borodzicza. Aktualnie wykonywana jest wymiana krawężników, a w najbliższych tygodniach wyregulowane zostaną studnie i pojawi się nowa nawierzchnia bitumiczna.

Prace rozpoczęto od wymiany krawężnika po stronie numerów parzystych. Na ulicy pojawi się także nowa nawierzchnia bitumiczna i wyregulowane zostaną studnie kanalizacyjne w jezdni. Roboty zostaną zrealizowane przez ciechanowskie firmy w ramach zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg w 2019 r., tj. KAMIBUD Mirosław Warzyński oraz Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka, a także Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Finalizacja przedsięwzięcia planowana jest na koniec listopada, w zależności od warunków pogodowych. Z uwagi na powyższe, w takcie realizacji prac mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane jest w odpowiedzi na wyniki cyklu corocznych spotkań osiedlowych mieszkańców z prezydentem miasta. Na spotkaniach mieszkańcy dzielili się uwagami i zgłaszali postulaty związane z ich bieżącymi potrzebami.

Skip to content