Prace wystartowały dziś. Rozpoczęły się od wjazdu w drogę wewnętrzną z ul. Gostkowskiej – pierwszego po lewej stronie, patrząc od ronda Meudon, przed budynkiem Urzędu Celnego. Stara zdegradowana nawierzchnia zostanie zastąpiona nową.

Obecnie jezdnia jest zniszczona i pozapadana. W pierwszej kolejności zostanie naprawiony najbardziej newralgiczny odcinek. Trylinka będzie wymieniana na kostkę brukową. O remont od wielu lat postulowali przedsiębiorcy prowadzący działalność na przyległych działkach. Zadanie znalazło się na tegorocznej liście inwestycji i remontów, opracowanej po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

Skip to content