Zakończyły się kolejne prace wzdłuż ul. Tatarskiej. Na odcinku od ul. Bartosza Głowackiego do ul. Stefana Grota-Roweckiego zrealizowany został II etap tworzenia ciągu dla pieszych i rowerzystów, którego pierwszy fragment zrealizowano na wysokości Szkoły Podstawowej nr 6.

Prace związane z remontem chodnika dla pieszych oraz stworzeniem nowego ciągu rowerowego rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. W pierwszej kolejności zdemontowano stare płyty chodnikowe i obrzeża na odcinku od skrzyżowania ul. 17 Stycznia i ul. Tatarskiej do ul. B. Głowackiego, w drugim etapie zmodernizowano odcinek do ul. S. Grota-Roweckiego. Płyty chodnikowe zastąpiono kostką brukową w dwóch kolorach.

Trzecim etapem prac planowo objęty ma być odcinek od ul. S. Grota Roweckiego do ul. Kaczeńców. Realizacja inwestycji na tym odcinku uzależniona będzie od możliwości przesunięcia słupów umiejscowionych w osi chodnika. Zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednocześnie we wrześniu 2019 r. na ul. Tatarskiej, na odcinku drogi dojazdowej do posesji, między skrzyżowaniem z ul. Olchową a skrzyżowaniem z ul. S. Grota-Roweckiego, ZWiK przeprowadził prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji roboty to element inwestycji w budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej wraz z przepompownią.

Skip to content