Podczas odbywającego się w Poznaniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, do którego należy 306 polskich miast, na sekretarza Związku na swoją drugą kadencję został wybrany prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Jest to funkcja o charakterze społecznym.

Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego wybrano do zarządu, po czym zdecydowano o ponownym powierzeniu mu funkcji sekretarza. Zarząd składa się w sumie z 30 osób. Prezesem został prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, wiceprezesami – prezydent Lublina Krzysztof Żuk i prezydent Sieradza Paweł Osiewała. W składzie zarządu znaleźli się także m.in.: prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

Zarząd spotyka się raz w miesiącu, opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń, reprezentuje Związek na zewnątrz. ZMP działa na rzecz wzmacniania roli samorządów w Polsce, zajmuje stanowiska w sprawach ich dotyczących oraz stara się przeciwdziałać ograniczaniu kompetencji samorządów. Trwające Zgromadzenie Ogólne ZMP to okazja do podsumowania minionej 4-letniej kadencji.

– Powierzenie mi kolejny raz funkcji sekretarza ZMP to przede wszystkim wyróżnienie dla Ciechanowa. Jestem wdzięczny innym prezydentom i burmistrzom za okazane zaufanie, będę niezmiennie aktywnie pracował na rzecz polskiej samorządności. Będąc w zarządzie ZMP można szerzej spojrzeć na sprawy miasta i wymieniać się doświadczeniami z innymi samorządowcami – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Prezydent podkreśla, że działania ZMP przekładają się na lepszą jakość tworzonego prawa oraz uwzględnianie interesów lokalnej społeczności. – Dzięki ZMP istnieje lokalne i samorządowe spojrzenie na prawo tworzone przez parlament i rząd, gdyż w proces opiniowania projektów aktów prawnych włączani są pracownicy urzędów miejskich – dodał prezydent Kosiński.

Jedno z tegorocznych posiedzeń zarządu ZMP planowane jest w Ciechanowie. Prezydenci i burmistrzowie spotkają się tu w sierpniu.

Skip to content