Środki w wysokości 44 tys. zł, które pokryją 70% kosztów modernizacji pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 6 miasto pozyskało z budżetu województwa mazowieckiego. Dziś w ratuszu prezydent Krzysztof Kosiński podpisał umowę z marszałkiem Adamem Struzikiem.

Pozyskane pieniądze pozwolą na zakup niezbędnego sprzętu oraz modernizację instalacji internetowej w pracowni informatycznej w „szóstce”. Kupionych zostanie 15 zestawów komputerowych, tablica multimedialna, projektor, 15 zestawów słuchawek, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, pakiet oprogramowania.

Środki dla SP nr 6 miasto pozyskało w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. W ramach tego samego programu wcześniej pozyskane zostały pieniądze także dla Szkoły Podstawowej nr 5 (43 tys. zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 7 (47 tys. zł) na wyposażenie sal informatycznych. Ogłoszony został przetarg dotyczący modernizacji pracowni w tych trzech placówkach, dziś mija termin składania ofert. Realizacja przewidziana jest jeszcze w tym roku.

 W obecnej sytuacji politycznej, gdy miasta są obciążane konsekwencjami finansowymi rządowych pomysłów, coraz mniej środków z własnego budżetu jesteśmy w stanie przeznaczać na inwestycje, dlatego tak ważne jest dla nas wsparcie z innych źródeł. Kolejny raz mogliśmy liczyć na samorząd województwa mazowieckiego, który docenia dobre projekty. W przypadku pracowni informatycznych, kluczowy jest nowoczesny, spełniający aktualne standardy sprzęt, dzięki któremu dzieci mogą uczyć się, nadążając za postępem technologicznym – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

W ratuszu w Ciechanowie podpisanych zostało dziś w sumie 28 umów między marszałkiem a przedstawicielami gmin z powiatów ciechanowskiego, żuromińskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego i pułtuskiego oraz starostwami ciechanowskim, żuromińskim, mławskim i przasnyskim. W trakcie spotkania zostały również wręczone certyfikaty Cenny Zabytek Mazowsza. Otrzymało je 6 zabytków z subregionu ciechanowskiego: kościoły w Szreńsku, Czerwińsku nad Wisłą, Chamsku, Kucicach, a także Ołtarz Matki Boskiej Śnieżnej w kościele pw. św.  Antoniego w Ratowie oraz park podworski w Stupsku. Na prace remontowe i konserwatorskie samorząd Mazowsza łącznie przeznaczył ponad pół miliona złotych.

Skip to content