Miejska spóła PEC pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 16 mln zł na projekt modernizacji sytemu ciepłowniczego. Dofinansowanie pozwoli na budowę kotła parowego na biomasę z turbiną parową oraz dwóch kogeneracji gazowych.Oznacza to odchodzenie od wykorzystania węgla w produkcji ciepła w Ciechanowie.

Inwestycja pozwoli na wytwarzanie 50% ciepła dostarczanego mieszkańcom Ciechanowa z Odnawialnych Źródeł Energii oraz kogeneracji gazowej. PEC Ciechanów uzyska status efektywnej sieci ciepłowniczej. Turbina parowa i kogeneracja gazowa wytworzą zarówno ciepło, jak i energię elektryczną.

– Stawiamy krok milowy w kierunku odejścia od węgla w produkcji ciepła dla mieszkańców i miasta. To pozytywna dla środowiska i jakości powietrza rewolucja. Produkcja ciepła przy obecnej cenie węgla i związanych z nim opłatach środowiskowych staje się nieopłacalna, a dla odbiorców coraz droższa. Dlatego realizacja tej inwestycji będzie miała również pozytywne skutki ekonomiczne – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

Całościowy koszt inwestycji to blisko 40 mln zł. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w dwóch etapach: na koniec 2022 i 2023 roku. Do połowy 2023 roku powinny zakończyć się inwestycje w kogenerację gazową.

– Miasto dba o rekreację i zazielenienie przestrzeni, a my jako miejska spółka o zazielenienie wytwarzanej w PEC energii. Czyste powietrze dzięki OZE i nowym, niskoemisyjnym technologiom, to lepsza jakość życia i dłuższe życie w zdrowiu dla naszych mieszkańców. Źródła węglowe będą powoli odchodzić na zasłużoną emeryturę – powiedziała Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Małgorzata Niestępska.

 

 

Skip to content