Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie znalazło się na liście kredytobiorców opublikowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej. Jest to ważny krok do budowy drugiego bloku przy ul. Szwanke. Następny etap to wyłonienie wykonawcy, podpisanie umów z przyszłymi najemcami oraz umowy z BGK.

TBS pozwolenie na budowę nowego bloku przy ul. Karola Szwanke otrzymało w czerwcu. Wkrótce spółka podpisze z BGK umowę o kredyt, jeszcze w czerwcu ruszą procedury związane z wyłonieniem wykonawcy, następnie spółka podpisze umowy z przyszłymi najemcami, którzy będą partycypować w kosztach budowy.

Inwestycja obejmuje budowę bloku z 36 mieszkaniami oraz parkingiem na 54 samochody. Wielorodzinny budynek będzie miał cztery kondygnacje naziemne i podpiwniczenie. Będzie to obiekt zaprojektowany w nowoczesny i funkcjonalny sposób, nawiązujący wyglądem do otaczającej zabudowy. Powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie 2119,32 m2, powierzchnia użytkowa piwnic 634,59 m2, a kubatura budynku 12634,83 m3. Powierzchnia mieszkań wynosić będzie od 48,74 m2 do 66,10 m2.

W 2018 r. TBS rozpoczęło budowę pierwszego od 2006 r. budynku wybudowanego na zasadach partycypacji w kosztach przyszłych najemców-inwestorów. Blok z 48 mieszkaniami i parkingiem na 55 samochodów zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

– W latach 2020-2022 spółka planuje budowę około 100 mieszkań. Zainteresowanie jest duże, co potwierdza lista ponad 150 osób chętnych – podkreśla Łukasz Lewandowski, prezes TBS w Ciechanowie.

Skip to content