Zakończyły się prace, w ramach których na nowe miejsce wypoczynku zagospodarowany został miejski teren między ulicami: Armii Krajowej, Palińskiego i Rzeczkowską na osiedlu „Płońska”. Inwestycja stanowiła realizację zwycięskiego ogólnomiejskiego projektu obywatelskiego. „Brzozowy zakątek” to skwer sensoryczny, czyli zawierający elementy oddziałujące na zmysły wzroku, dotyku, zapachu.

Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadził prace porządkowe, następnie ułożył krawężniki. Na nowo zagospodarowanym terenie ułożone zostały nawierzchnie sensoryczne (m.in. z kamieni i żwiru), wybudowano oświetlenie, wykonano trawnik, nowe nasadzenia. Zamontowane zostały elementy małej architektury i budki lęgowe. Powstała także samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Przy skwerze wybudowanych zostało 7 miejsc parkingowych.

Skip to content