10 umów na łączną kwotę 9 301 570,09 zł podpisali dziś w ratuszu prezydent Krzysztof Kosiński i marszałek Adam Struzik. W ramach tegorocznych programów województwa mazowieckiego Ciechanów pozyskał najwięcej środków spośród wszystkich miast i powiatów. Pozyskano dofinansowanie na modernizację ul. Wesołej, Różanej oraz Leśnej, jak również na wyposażenie Parku Nauki Torus, zieleń w parku miejskim na Jeziorku, na kompleks sportowy przy SP nr 7, sale informatyczne w SP nr 5 i SP nr 7 oraz na inwestycje w rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Prezydent Krzysztof Kosiński podkreślał ogromną rolę, jaką pozyskiwane środki odgrywają dla budżetu miasta, a tym samym wpływają na dynamiczny rozwój Ciechanowa.

– Spektrum zadań, na jakie pozyskaliśmy pieniądze, jest bardzo szerokie. Wsparcie dotyczy zarówno infrastruktury drogowej, zieleni miejskiej, na której bardzo mocno się skupiamy, infrastruktury sportowej i edukacji. Edukacji poprzez zabawę, czyli inwestycji w Park Nauki Torus oraz inwestycji w nowoczesne, idące z duchem czasu szkoły. Większość inwestycji w mieście opieramy na środkach z zewnątrz, więc ogromnie cieszy, że samorząd województwa mazowieckiego podziela wizję rozwoju Ciechanowa, doceniając nasze innowacyjne i proekologiczne projekty. Kolejny raz pozyskaliśmy ogromne pieniądze i niezmiennie będziemy zabiegać o kolejne, korzystając z każdej możliwej okazji – powiedział prezydent Kosiński.

Marszałek województwa mazowieckiego pogratulował miastu skuteczności. – Pomoc lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji to jedno z naszych priorytetowych działań. Staramy się w naszym budżecie zawsze znaleźć dodatkowe środki, które mogą przyczynić się do rozwoju każdej, nawet najmniejszej miejscowości na Mazowszu. Władze Ciechanowa, wiedzą, jak dobrze wykorzystywać takie wsparcie, bo zmiany, jakie zaszły w mieście widać gołym okiem – powiedział marszałek Struzik.

4 mln zł Ciechanów pozyskał na modernizację ul. Wesołej i Różanej. Prace ruszą w najbliższych tygodniach. W ramach zadania wybudowane zostaną 1382 m dróg. Powstaną także chodniki, odwodnienie, przebudowane będzie skrzyżowanie, pojawią się dwa przystanki autobusowe, a na przejściach dla pieszych tzw. kocie oczka.

Kolejne 4 mln zł przeznaczone zostaną na modernizację ul. Leśnej. Inwestycja obejmie miejski odcinek od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z pętlą miejską. Planowana jest rozbudowa drogi o długości 850 m i szerokości pasa jezdni 6 m, wykonanie chodników po obydwu stronach i utworzenie po jednej stronie dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energooszczędnego oświetlenia oraz rozbudowa 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. Procedury przetargowe zostaną wszczęte w ostatnim kwartale tego roku, wówczas określony zostanie termin realizacji.

Na wyposażenie Parku Nauki Torus miasto pozyskało 886 320,09 zł. Budynek, który powstał obok zrewitalizowanej wieży ciśnień zostanie wyposażony w 24 eksponaty usytuowane w czterech strefach tematycznych: matematyka i fizyka, technika, iluzja oraz architektura. Będzie również doposażony w niezbędne sprzęty i oprogramowanie. Park Nauki Torus ma być miejscem interaktywnej edukacji poprzez zabawę. Nauka za pomocą doświadczeń stanowić będzie podstawę oferty, kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Odwiedzający będą mogli samodzielnie badać zjawiska, poszukiwać ciągów przyczynowo skutkowych, wyciągać wnioski. Będzie można m.in. sprawdzić na jakiej zasadzie działają wieże ciśnień, przekonać się o praktycznym zastosowaniu równań Bernoulliego, czy doznać iluzji i złudzeń optycznych. Otwarcie Parku Nauki Torus planowane jest pod koniec sierpnia. Prócz przestrzeni z eksponatami w budynku funkcjonowała będzie kawiarnia, a na zagospodarowanym na zewnątrz terenie działać będzie fontanna.

Dofinansowanie do nasadzeń w powstającym parku miejskim na Jeziorku to 200 tys. zł. Nowy park miejski będzie gotowy jeszcze w tym roku. Na terenie między ul. Armii Krajowej a Harcerską w Ciechanowie trwa już I etap inwestycji. Obejmuje on m.in. wykonanie alejek, schodów, ramp, budowę oświetlenia, dostawę i montaż elementów małej architektury, uporządkowanie i przygotowanie terenu pod nasadzenia, zabezpieczenie skarp. Przewidziane jest oświetlenie, zarówno elektryczne, jak i lampy solarne. Pojawi się 48 ławek z oparciem, 6 ławkoleżaków, 2 stojaki na rowery, 22 kosze na śmieci, a także domek dla owadów.

Kolejnym etapem, na który Ciechanów pozyskał dofinansowanie, będzie wykonanie nasadzeń, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją. Zaplanowane są nasadzenia z drzew i krzewów owocujących (167 i 8000 szt.), nasadzenia z drzew i krzewów nad zbiornikiem wodnym (244 i 11 848 szt.), gęste nasadzenia z drzew liściastych (1035 szt.), nasadzenia z drzew w grupach (375 szt.), z krzewów i bylin sucholubnych (4239 i 5376 szt.), z drzew miododajnych (50 szt.), z drzew soliterowych na klombach (4 szt.). Na łąkach kwietnych o powierzchni 303 m2 pojawią się krajowe gatunki roślin zielonych i drzewa owocujące (6 szt.), przygotowane zostaną trawniki o łącznej powierzchni 9120 m2, przestrzeń będą uatrakcyjniać rośliny ozdobne (4050 szt.).

Łącznie zasadzone zostaną więc 35394 sztuki roślin: 1881 drzew, 24087 krzewów, 5376 bylin oraz 4050 roślin ozdobnych.

95 250 zł wynosi dotacja na rzecz budowanego obecnie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7. Oddanie obiektu do użytku planowane jest już we wrześniu. Powstanie tam boisko do piłki nożnej o wymiarach 70 m na 45 m z wrysowanymi liniami bocznymi, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, z bramkami piłkarskimi (o wymiarach 2 m na 5 m) oraz piłkochwytami o wysokości 6 m. Wokół boiska wybudowana będzie poliuretanowa 300-metrowa 4-torowa bieżnia okrężna o szerokości toru 122 cm. Pojawi się także bieżnia prosta o długości 100 m – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej. Przewidziane są dwie skocznie do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Jeżeli chodzi o boisko wielofunkcyjne, dotychczas istniejące z nawierzchnią sportową będzie przebudowane i rozbudowane oraz zyska nawierzchnię poliuretanową. Zostaną wrysowane linie boiskowe, obiekt będzie wyposażony w sprzęt sportowy (tuleje, słupki, siatki). Boisko to będzie służyło do gier w: piłkę ręczną (40 m na 20 m), siatkówkę (18 m na 9 m), koszykówkę (23 m na 15 m), tenis ziemny (23,78 m na 10,97 m). W ramach zadania ustawiony zostanie stojak z wiatą na rowery, ławki, kosze na śmieci, utworzone będą utwardzone dojścia do boiska i pozostałych obiektów sportowych. Inwestycja obejmuje budowę pochylni dla niepełnosprawnych, budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz drenażowej, budowę zalicznikowych linii kablowych (z istniejącego budynku szkoły) zasilających oświetlenie zewnętrzne, montaż masztów oświetleniowych, montaż rozdzielnicy oświetleniowej.

Do Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 7 trafi w sumie 90 000 zł na wyposażenie sal informatycznych – na zakup niezbędnego sprzętu oraz mebli. „Piątka” otrzyma 43 tys. zł, a „Siódemka” 47 tys. zł. Ze zmodernizowanej pracowni w SP nr 5 korzystać będą przede wszystkim uczniowie VII i VIII klas. Zakupione zostaną komputery z oprogramowaniem, drukarka, projektor i meble. Sala będzie wymalowana. Przestarzały sprzęt zostanie wymieniony również w pracowni w SP nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Tu także przewidziany jest zakup komputerów, drukarki, mebli i projektora, jak również  zakup podłogi interaktywnej Fun Floor EDU wraz z oprogramowaniem do kodowania. W zmodernizowanej sali informatycznej realizowane będą zajęcia dla klas I-VIII. Komputery będą wyposażone w najnowsze systemy operacyjne (Win 10), oprogramowanie MS Office 2019, programy kodowania (Logomocja, Scratch, Balitie ) i inne, dzięki którym uczniowie będą mogli w pełni realizować podstawy programowe z zajęć komputerowych.

Po 10 tys. zł z samorządu województwa mazowieckiego otrzymają trzy ogrody działkowe, którym w tym roku dotację przyznało miasto. Pozyskane środki stanowią kolejne wsparcie zaplanowanych inwestycji w rozwój. Przyznane zarówno z budżetu miasta, jak i województwa mazowieckiego pieniądze ROD Śmiecin przeznaczy na budowę przyłączy wodociągowych, ROD Łydynia na elektryfikację alejki wschodniej, a ROD Kolejarz na monitoring.

Skip to content