Młodzi przedstawiciele ciechanowskich szkół uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów V kadencji. Wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Młodzieżowa Rada Miasta została powołana 25 czerwca 2015 r. Składa się z 21 osób – uczniów ciechanowskich szkół. Szkoły w Ciechanowie organizują wybory, podczas których wyłaniają swoich przedstawicieli do Rady. Kadencja Rady trwa rok. Funkcję członka Rady można pełnić od czternastego roku życia.

Działalność Rady ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących młodzieży, edukacji, sportu, kultury i rozwoju miasta. Młodzieżowa Rada Miasta może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Ciechanów jako obserwator, jest głosem doradczym dla radnych, może między innymi zgłaszać wnioski, opiniować projekty uchwał, współpracować przy organizacji młodzieżowych imprez kulturalnych i sportowych. Jej celem są m.in. upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, zapewnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży.

– Młodzieżowa Rada Miasta jest szansą na prawdziwą partycypację młodych ludzi we wspólnym tworzeniu ich miasta. Ważne jest, by jak najwcześniej zacząć się angażować w sprawy publiczne, budować swoją świadomość obywatelską, mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. Dla młodych to także etap nauki. Dla pracowników samorządowych to świetna lekcja współpracy oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z młodzieżą i spojrzenia na pewne projekty, które realizujemy w mieście z ich perspektywy. To bardzo dobry znak, że działająca już piątą kadencję Rada nadal angażuje młodych mieszkańców i jest wyrazem ich dążenia do utrzymania samorządności w kraju, zwłaszcza obecnie – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło 17 grudnia, radni Młodzieżowej Rady Miasta złożyli ślubowanie. W wyniku tajnego głosowania Rada wybrała przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Jakub Buczek z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema. Zastępcą przewodniczącego Michał Nawrocki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego, a Sekretarzem Mikołaj Rzepliński z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta V kadencji wchodzą: Alicja Morawska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego), Oliwia Czajkowska (Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty  „Dzieci Warszawy”), Zuzanna Żakiewicz (Szkoła Podstawowa nr 5 im. W. Broniewskiego), Nicola Błaszkowska (Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki), Anna Stawińska (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II), Aleksander Kraskowski (Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. I. Sendlerowej), Maciej Krzemiński (Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), Michał Nawrocki, Henryk Pleskot, Stanisław Bronowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego), Julia Sosnowska i Wiktoria Wdowińska (I Liceum Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 11 Pułku Ułanów Legionowych), Jakub Buczek i Mikołaj Rzepliński (Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema), Wiktoria Nałęcz, Klaudia Adamiak, Patrycja Napiórkowska (Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza), Izabela Dąbrowska i Wiktoria Stryjewska (Zespół Szkół nr 3 im. S. Staszica), Paulina Rydzewska i Maciej Uliczny (Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego).

Skip to content