Miasto zakończyło budowę nowej drogi, której główną rolą jest odciążenie ruchu w centrum Ciechanowa. Z obwodnicy można już korzystać. Wzdłuż 3,3-km drogi powstały ścieżki rowerowe i chodniki, wybudowano także oświetlenie i kanalizację. Obwodnica łączy dwie drogi krajowe, biegnie od rodna Solidarności do Władysławowa (na wysokości centrum handlowego).

Miasto otrzymało pozwolenie na użytkowanie, więc niezwłocznie udostępniło obwodnicę. Dziś rano usunięto zapory, na miejscu pojawił się prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Chcieliśmy jak najszybciej puścić ruch na obwodnicy, nie zwlekać ani dnia, więc nie organizowaliśmy oficjalnego otwarcia, nie czekaliśmy na żadne uroczystości. Oddajemy tę drogę kierowcom, rowerzystom, pieszym. Budowa obwodnicy wschodniej jest jedną z największych inwestycji miasta w ostatnich latach. Droga jest istotna również z punktu widzenia poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Było to ogromne przedsięwzięcie sfinansowane w głównej mierze dzięki pozyskanym środkom unijnym. Stąd też nadana obwodnicy nazwa, czyli aleja Unii Europejskiej – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Nowa droga, łącząc DK nr 50 i DK nr 60, wyprowadza część ruchu – przede wszystkim samochodów ciężarowych – poza centrum miasta. Ścieżki rowerowe i chodniki zostały wybudowane po obydwu stronach jezdni. Pojawiły się zatoki autobusowe z peronami, zjazdy publiczne i indywidualne, kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne i kryte oraz oświetlenie. Obwodnica pozwala zmniejszyć natężenie ruchu w ulicach: Płońskiej, Armii Krajowej i Pułtuskiej, co przyczyni się do ograniczenia tzw. niskiej emisji. Do tego skomunikowane zostały dwa ciechanowskie osiedla: „Słoneczne” i „Płońska” z gminą Opinogóra Górna.

Zadanie zrealizowała firma Strabag. Koszt całego przedsięwzięcia to 26 053 986,27 zł. Miasto pozyskało dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 22 907 743,56 zł. Na wniosek prezydenta Rada Miasta Ciechanów nazwała ulicę aleją Unii Europejskiej.

Skip to content