Podpisano umowę na montaż systemu monitoringu w kolejnych lokalizacjach w mieście. Pojawi się 8 nowych kamer monitorujących miejsca publiczne, w tym: drewnianą kładkę na błoniach zamkowych, teren rekreacyjny ze skateparkiem i pumptrackiem, teren nowopowstałego parku miejskiego na Jeziorku oraz sąsiadującego z nim placu zabaw. Realizacja zadania ma zapewnić poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobiegać aktom wandalizmu.

– Montaż monitoringu wizyjnego jest odpowiedzią na potrzeby i uwagi mieszkańców, którzy zgłaszali pojawiające się akty wandalizmu w nowopowstałych, atrakcyjnych miejscach, mających służyć rekreacji i wspólnemu wypoczynkowi zarówno dzieci, jak i dorosłych. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z nowej infrastruktury, będziemy stopniowo obejmować monitoringiem kolejne części miasta. Na akty wandalizmu nie ma zgody, będziemy je piętnować i upubliczniać – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Umowa obejmuje m.in. przygotowanie terenu pod budowę, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, budowę linii telekomunikacyjnej oraz linii zasilającej w energię elektryczną wraz rozbudową o niezbędną infrastrukturę centrali w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1 i w budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25. Zakupione i zainstalowane zostaną urządzenia sieciowe, systemy i serwery informacyjne, urządzenia do nadzoru wideo.

Całkowity koszt tego etapu inwestycji będzie wynosił 114 503,84 zł.

Dodatkowo, po zabezpieczeniu środków, jeszcze w tym roku zadanie zostanie rozszerzone o objęcie monitoringiem terenu skweru przy ul. Fabrycznej, (na którym jest zlokalizowany parowóz i utworzony zielony labirynt). Do monitoringu tego terenu zostanie zastosowana kamera szybkoobrotowa przeznaczona do pracy całodobowej z funkcja inteligentnego śledzenia oraz systemem optycznym gwarantującym duże przybliżenie i skuteczny, kompleksowy monitoring osób oraz mienia. Ponadto planowany jest montaż stałopozycyjnej kamery skierowanej na parowóz.

Wszystkie lokalizacje kamer zostały wytypowane na podstawie wniosków i zgłoszeń mieszkańców oraz służb mundurowych. W 2020 roku przewidziano objęcie monitoringiem kolejnych przestrzeni miejskich, w tym m.in. kąpielisko Krubin.

Skip to content