Zakończył się remont 235-metrowej ulicy Stanisława Borodzicza. Zniszczona i pozapadana nawierzchnia z trylinki została zastąpiona asfaltem.

W ramach prac wymieniono także krawężniki oraz wyregulowano studzienki i kraty deszczowe. Roboty zostały wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Przedsięwzięcie zrealizowano w odpowiedzi na postulaty mieszkańców.

Skip to content