Pracownie informatyczne w trzech miejskich podstawówkach już zyskały nowy sprzęt. W czwartej pojawi się jeszcze w tym roku.

Pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej nr 6 otrzymała 15 zestawów komputerowych, 15 zestawów słuchawek, tablicę multimedialną, projektor, urządzenie wielofunkcyjne i laptop. Korzystać z niej będą uczniowie klas I-III. Przestarzały sprzęt wymieniono także w pracowni w Szkole Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Do dyspozycji uczniów jest 16 komputerów, projektor oraz podłoga interaktywna Fun Floor EDU. W sali realizowane będą zajęcia dla klas I-VIII. Komputery zostały wyposażone w najnowsze oprogramowanie MS Office 2019.

Jeszcze w tym roku zmodernizowana zostanie także pracownia w Szkole Podstawowej nr 5, z której korzystać będą uczniowie VII i VIII klas. Zakupionych zostanie 15 komputerów z oprogramowaniem, drukarka, projektor i meble.

Dofinansowanie w wysokości  94290,99 zł dla trzech wymienionych wyżej szkół miasto pozyskało z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Stanowi ono 70 % całości kosztów.

Z kolei w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 otrzymali 12 dotykowych laptopów oraz mobilną szafę do ich przechowywania. Sprzęt został w 100% sfinansowany ze środków zewnętrznych.

Skip to content