Na terenie między ul. Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską wybudowany zostanie amfiteatr, powstaną nowe alejki, wymieniona będzie kładka, pojawi się oświetlenie oraz iluminacja drzew. Przy ul. Kraszewskiego planowany jest parking. Miasto ogłosiło dziś przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. Wyłoniony wykonawca najpierw przygotuje do wyboru trzy koncepcje wraz z wizualizacjami.

Dokumentacja ma uwzględniać podział na trzy etapy robót: dotyczące budowy amfiteatru, kładki oraz alejek wokół zbiornika.

Amfiteatr z zadaszoną sceną ma mieć około 2 tys. miejsc na widowni oraz posiadać pełne zaplecze sceniczne i sanitarno-techniczne. Powstaną ciągi komunikacyjne (preferowana nawierzchnia mineralno-epoksydowa) oraz drewniane alejki wokół zbiornika wodnego i bezpieczne zejścia w pobliże zbiornika w formie schodków. Starą kładkę zastąpi nowa, drewniana. Pojawią się elementy małej architektury oraz nowa zieleń. Dotychczasowy drzewostan będzie zachowany. Teren będzie oświetlony, drzewa zyskają iluminację. Ponadto przewidziany jest parking dla samochodów osobowych przy ul. Kraszewskiego.

– Teren Kanałów ma ogromny potencjał, który zamierzamy wykorzystać. Naturalne walory połączymy z estetycznymi, funkcjonalnymi rozwiązaniami. Amfiteatr będzie miejscem koncertów, może służyć jako kino letnie, przestrzeń do organizowania dużych wydarzeń. Zaniedbany obszar Kanałów zyska drugie życie, z pewnością będzie atrakcyjną przestrzenią rekreacji dla mieszkańców – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Miasto zakłada, że dokumentacja gotowa będzie w przyszłym roku i wówczas, po szacowaniu wszystkich kosztów, możliwe będzie przystąpienie do realizacji zadania. Inwestycja prowadzona będzie etapami.

Szczegóły: http://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/powyzej_30/233.html

Skip to content