Od 31 października do 2 listopada w Ciechanowie zorganizowana zostanie publiczna zbiórka, z której dochód będzie przeznaczony na renowację starych zniszczonych grobów znajdujących się na cmentarzu przy ul. Płońskiej. Za kwestę odpowiedzialny jest społeczny komitet „Wolontariat pamięci”, przy organizacyjnym wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów.

Przez trzy dni wolontariusze będą zbierać datki do puszek przy wejściach na cmentarze przy ul. Płońskiej oraz Gostkowskiej. 31 października kwesta potrwa od godz. 14.00 do 17.00, 1 listopada – od 8.00 do 17.00, natomiast 2 listopada – w godz. 10.00-17.00.

Celem komitetu, jako organizatora kwesty, jest renowacja starych, wymagających remontu grobów na cmentarzu przy ul. Płońskiej, gdzie pochowano osoby zasłużone dla miasta. W pierwszej kolejności komitet zajmuje się najbardziej zniszczonymi nagrobkami.

„Wolontariat pamięci” tworzy 20 osób. Oprócz prezydenta miasta patronat nad zbiórką objęły wszystkie ciechanowskie parafie i Akcja Katolicka.

Dzięki dwóm poprzednim zbiórkom odnowiono grób założyciela cmentarza księdza Józefa Kwiatkowskiego, grób rozstrzelanego przez Niemców w listopadzie 1918 r. bohatera Polskiej Organizacji Wojskowej Stefana Śmietanki, grób zmarłego w 1851 r. aptekarza i działacza społecznego Walentego Wolskiego oraz groby księży: proboszcza i dziekana ciechanowskiego Wiktora Radzikowskiego (1839-1908) i wikariusza Piusa Sękusa (1866-1889). Za tegoroczne datki renowacji poddane zostanie 3 groby: ks. Marka Olszewskiego, ks. Aleksandra Pęskiego oraz Tomasza Klonowskiego. Dokończone zostaną też prace związane z odnową grobu rodziny Dębowskich i nieznanej osoby, pochowanej w bliskim otoczeniu grobu ks. J. Kwiatkowskiego.

Inicjatywę można wesprzeć wrzucając datki do puszek lub wpłacając dowolną sumę pieniędzy na konto 68 8230 0007 3001 7533 2000 0002 z dopiskiem „Wolontariat pamięci”.

Skip to content