Prace nad budową ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy ul. Czarnieckiego 40 są już na ukończeniu. Trwa wylewka nawierzchni bieżni. Na nowym boisku do piłki nożnej układana jest sztuczna trawa. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, zostały tam do zamontowania piłkochwyty. Wykonano oświetlenie terenu, wybudowano system kanalizacji deszczowej oraz drenażowej, niebawem pojawią się skocznie, rzutnia do pchnięcia kulą i elementy małej architektury.

Zakończenie robót przewidziane jest w połowie października. W ramach inwestycji powstaje boisko (o wymiarach 70 m na 45 m) do piłki nożnej z wrysowanymi liniami bocznymi. W trakcie jest układanie nawierzchni z trawy syntetycznej. Zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m oraz tuleje do bramek. Ustawione zostaną bramki o wymiarach 2 m na 5 m.

Wokół boiska tworzona jest poliuretanowa 300-metrowa 4-torowa bieżnia okólna o szerokości toru 122 cm. Obecnie wylewana jest nawierzchnia, na której zostaną namalowane linie oddzielające tory.

Jeżeli chodzi o boisko wielofunkcyjne, dotychczas istniejące z nawierzchnią sportową zostało przebudowane i rozbudowane oraz zyskało nawierzchnię poliuretanową. Zostały już wrysowane linie boiskowe, obiekt wyposażono w sprzęt sportowy (tuleje, słupki, siatki). Boisko to będzie służyło do gier zespołowych. Niebawem instalowane będą piłkochwyty.

W ramach inwestycji przewidziane są dwie skocznie do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Ustawiony zostanie także stojak z wiatą na rowery, pojawią się ławki, kosze na śmieci, utworzone będą utwardzone dojścia do boiska i pozostałych obiektów sportowych oraz pochylnia dla niepełnosprawnych.

Powstający kompleks sportowy będzie większy od tego wybudowanego przy ul. 17 Stycznia. Większe będzie boisko, dłuższa będzie bieżnia. Boisko to będzie spełniać licencyjne wymogi do rozgrywania meczów mistrzowskich drużyn młodzieżowych.

Skip to content