Każdy z trzech ogrodów, które złożyły do miasta wnioski o dotację, otrzyma po 30 tys. zł. Dziś w ratuszu zostały podpisane umowy. Przyznane środki ROD Śmiecin przeznaczy na budowę przyłączy wodociągowych, ROD Łydynia na elektryfikację alejki wschodniej, a ROD Kolejarz na monitoring.

Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Ciechanowa pierwszy raz miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu miasta, dzięki przyjętej w ubiegłym roku uchwale. Zgodnie z nią ROD mogą wnioskować o środki na zadania związane z rozwojem. Dotacje mogą być przeznaczone m.in. na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, obejmującej budynki i budowle, na ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne. Dotacja może być udzielona do wysokości 80% kosztów poniesionych na realizację zadania, ale w kwocie nie większej niż 30 tys. zł. Każdy z wnioskujących Ogrodów Działkowych pozyskał z miasta wnioskowaną w najwyższej wysokości kwotę. Wnioski można było składać do 15 maja do Urzędu Miasta, następnie opiniowała je powołana przez prezydenta komisja. Prezydent Krzysztof Kosiński dziś podpisał umowy z prezesem ROD Kolejarz Jarosławem Ludwiczakiem, ROD Śmiecin Michałem Kwasiborskim oraz ROD Łydynia Leszkiem Mikołajczykiem.

 Jako miasto ogromną wagę przywiązujemy do zieleni, stąd mnóstwo inwestycji w zieleń i działań proekologicznych. Ogrody działkowe to ważna część zielonych obszarów Ciechanowa, o którą z pewnością warto dbać. Wielu mieszkańców korzysta z działek, odpoczywa, pracuje troszcząc się o zieleń, a tym samym o środowisko, dlatego chcieliśmy wesprzeć Rodzinne Ogrody Działkowe poprzez dotacje do ich rozwoju. Zachęcam do składania w wniosków w kolejnych latach – powiedział prezydent Kosiński.

Skip to content