Głosowanie wystartowało dziś i potrwa do 27 września. Każdy mieszkaniec Ciechanowa może zagłosować elektronicznie – na stronie bo.umciechanow.pl lub papierowo – wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Głos może oddać na jeden z 18 projektów osiedlowych oraz jeden z 12 projektów ogólnomiejskich. Wśród propozycji ogólnomiejskich jest 6 „twardych” i 6 „miękkich”.

Wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego 2020 poddane zostały analizie merytorycznej i formalno-prawnej. Analizowała je powołana przez prezydenta komisja. Wpłynęło 38 wniosków, z czego pozytywnie zweryfikowano 30.

O kolejności, w jakiej projekty znalazły się na liście do głosowania, zdecydowało losowanie, które odbyło się 29 sierpnia w ratuszu, podczas otwartego posiedzenia komisji weryfikującej projekty.

Każdy może zapoznać się z informacjami na temat projektów oraz z opiniami i uzasadnieniami komisji weryfikacyjnej. Wszystko to opublikowane jest na specjalnej stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu: bo.umciechanow.pl. Znajdują się tam wszelkie szczegóły, dotyczące zasad BO.

Można wybrać jedną z dwóch form głosowania – zagłosować elektronicznie lub papierowo. Można skorzystać z formularza online na stronie internetowej bo.umciechanow.pl lub wrzucić do urny wypełnioną papierową kartę do głosowania.

Urna jest ustawiona w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 4, w godz. 8.00-16.00). Głosować będzie można również w wyznaczonych punktach na terenie Ciechanowa w godz. 16.15-17.30. 16 września głosować można w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul Broniewskiego 1, 17 września w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, 18 września w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 19 września w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Płońskiej 143, 20 września w siedzibie MOPS przy ul. Sienkiewicza 32D. W przypadku głosowania papierowego, należy okazać dowód tożsamości. Do urny można wrzucić tylko jedną, własną, kartę do głosowania.

W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała przeznaczona na Budżet Obywatelski kwota. W kategorii ogólnomiejskiej jest lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. W tegorocznej edycji nie wpłynęła żadna propozycja z osiedla Kargoszyn, więc 100 tys. zostanie przeznaczone na realizację projektów ogólnomiejskich.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w październiku. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2020 roku. W tej edycji wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zwycięskich projektów nie będzie uzależniona od frekwencji w głosowaniu. Będzie to kwota stanowiąca 1% wykonanych wydatków gminy, a nie jak dotychczas od wykonanych dochodów.

PROJEKTY PODDANE POD GŁOSOWANIE:

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

1. Remont nawierzchni parkingu przy ul. Sikorskiego 2.
Wyznaczenie miejsc parkingowych poprzez ułożenie kostki brukowej w innym kolorze oraz wymiana krawężników. W projekcie uwzględniono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Pomysłodawca: Zygmunt Trziszka
Koszt: 95 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

1. Nowe oblicze placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Ciechanowie (ul. Gwardii Ludowej 12).
Doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia. Montaż m.in. zestawów sprawnościowych, bujaka, zestawów dla maluchów oraz elementów edukacyjnych: kółko i krzyżyk, sklepik, stolik do gry w szachy.
Pomysłodawca: Łukasz Kacprzak
Koszt: 99 036,50 zł

2. Hasanka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 (ul. Batalionów Chłopskich 4).
Usunięcie starych zabawek i instalacja w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych – m.in. góry wspinaczkowej, stołu piknikowego, huśtawki, karuzeli, domku ze zjeżdżalnią, tablicy edukacyjnej oraz montaż ławek i koszy na śmieci.
Pomysłodawca: Dorota Moczulak
Koszt: 98 997,77 zł

BLOKI

1. Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 29.
Budowa ok.10-12 nowych miejsc parkingowych wraz z miejscem dla niepełnosprawnych, przy zachowaniu istniejącego w tym obszarze drzewostanu.
Pomysłodawca: Mariusz Grodecki
Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

1. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej.
Utworzenie na placu zabaw nawierzchni poliuretanowej.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA

1. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta.
Wykonanie ogrodzenia, bezpiecznej nawierzchni z piasku, montaż urządzeń do zabawy oraz uporządkowanie istniejących urządzeń siłowych.
Pomysłodawca: Lena Koniecka, Przemysław Szymański
Koszt: 100 000 zł

2. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I etap.
Modernizacja parkingu przy ul. Reutta. Opracowanie dokumentacji oraz wymiana istniejącej nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymiana krawężników, wyznaczenie miejsc dla około 20 samochodów (poprzez namalowanie pasów postojowych), usunięcie budki wartowniczej i ustawienie dwóch koszy na śmieci.
Pomysłodawca: Anna Smolińska
Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE

1. Opracowanie projektów modernizacji ul. Rycerskiej i Zagłoby.
Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej wykonanie infrastruktury drogowej: jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

1. Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w północnej części bloku nr 13.
Budowa ok. 29 miejsc parkingowych z kostki brukowej, w tym miejsca dla niepełnosprawnych oraz wykonanie fragmentu chodnika, utwardzenie miejsca pod śmietniki i naprawa istniejącej nawierzchni asfaltowej.
Pomysłodawca: Karolina Lewandowska
Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE

1. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Płockiej i Kazimierza Żórawskiego.
Budowa miejsc parkingowych z kostki brukowej, wymiana ziemi i zasianie trawy, przy zachowaniu istniejącego na tym obszarze drzewostanu.
Pomysłodawca: Mariola Kowalska
Koszt: 100 000 zł

2. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.
Usunięcie starych i zniszczonych zabawek oraz montaż w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych, m.in. zestawu integracyjnego, domku, sprężynowca.
Pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska
Koszt: 94 290,57 zł

SŁONECZNE

1. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wylewanej na placu zabaw na Bielinie.
Zastąpienie istniejącej nawierzchni piaszczystej nawierzchnią bezpieczną wylewaną, umożliwiającą dzieciom korzystanie z placu również po opadach deszczu.
Pomysłodawca: Martyna Humięcka
Koszt: 100 000 zł

2. Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie.
Zakup działki i utworzenie na niej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej oraz wyposażenie boiska w 2 bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki, 2 słupy do badmintona.
Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Fiku-myku – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie (ul. Nadfosna 12).
Wyposażenie placu zabaw w nowe, bezpieczne elementy małej architektury i zestawy zabawowe, m.in. domek, karuzelę, bujak, stolik do gry w szachy oraz wysypanie podłoża piaskiem.
Pomysłodawca: Wioletta Tobolska
Koszt: 99 987 zł

2. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie (ul. Wyrzykowskiego 4).
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia spełniające również potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Montaż m.in. karuzeli, zjeżdżalni, drabinek.
Pomysłodawca: Anna Jankowska
Koszt: 99 760 zł

ZACHÓD

1. Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie.
Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul.: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego, Osterwy – stworzenie tam kącika rekreacyjno-zabawowego i sportowego z oświetleniem, elementami małej architektury oraz nowymi nasadzeniami.
Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
Koszt: 99 910 zł

2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask.
Usunięcie starych urządzeń zabawowych i montaż w ich miejsce nowych: lokomotywy, bujaka, ławek i siedzisk, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią i drabinkami.
Pomysłodawca: Agnieszka Piskorska
Koszt: 91 600 zł

3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieniawskiego na osiedlu Zachód.
Usunięcie starych zabawek i montaż w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz wyrównanie terenu, zasianie trawy i naprawa ogrodzenia.
Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka
Koszt: 100 000 zł

Dla osiedla „Kargoszyn” nie zgłoszono żadnych projektów.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom z niepełnosprawnościami.
Montaż na istniejących placach zabaw urządzeń integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: instalacja 2 huśtawek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 9 bujaków, 2 karuzel i 11 piaskownic.
Pomysłodawca: Jadwiga Paprocka, Krzysztof Sękowski
Koszt: 200 000 zł

2. Wodne tory przeszkód na ciechanowskich kąpieliskach.
Budowa na basenie odkrytym wodnego toru przeszkód: Aquatrack i Kids Run. Możliwa również instalacja na krytej pływalni lub kąpielisku Krubin.
Pomysłodawca: Teresa Kamińska
Koszt: 90 097,54 zł

3. Drzewa dla Ciechanowa.
Zakup i posadzenie na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew: lip, klonów, wiązów i dębów.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Koszt: 200 000 zł

4. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – III etap
Instalacja kamer z podłączeniem do miejskiego monitoringu, montaż 8 słupów oświetleniowych, zestawu zabawowego, budowa pomostów widokowych, montaż elementów małej architektury przy ciągach pieszych. Projekt zakłada również wynajem kontenera sanitarnego od kwietnia do października.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

5. „Kwiecisty Ciechanów”.
Założenie łąk kwietnych na terenie działek miejskich o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha.
Pomysłodawca: Paweł Malinowski
Koszt: 200 000 zł

6. Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży.
Zakup narzędzi i materiałów niezbędnych podczas zajęć w klubie modelarskim.
Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski
Koszt: 50 000 zł

7. Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP.
Dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych, udziału w turniejach przygotowawczych drużyny, udziału zawodników w rozgrywkach oraz zakup odzieży sportowej. Objęcie wsparciem stowarzyszenia SCKS JURAND oraz Klubu UKS NIKE.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

8. Obchody „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych i ich rodzin.
Zorganizowanie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” na placu Jana Pawła II. Występy artystów, turniej w piłkę nożną, turniej szachowy, warsztaty dla dzieci autystycznych i ich rodzin.
Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak
Koszt: 30 000 tys. zł

9. Bezpieczna ciechanowianka 5.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia.
Przeprowadzenie kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet, którego celem jest podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, poprawa stanu zdrowia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński
Koszt: 30 000 zł

10. III Ciechanowski Zlot Rodzin Dzieci z Zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności.
Zorganizowanie 21 marca III Ciechanowskiego Zlotu Rodzin Dzieci z Zespołem Downa oraz Gali Niepełnosprawności. Przewidziano występy artystów, konkursy, bieg kolorowej skarpetki, integracyjną dyskotekę dla dzieci pod nazwą „Dyskoteka Chromosomów”.
Koszt: 30 000 zł
Pomysłodawca: Robert Słupski

11. W Ciechanowie jeździmy bezpiecznie – doskonalenie umiejętności jazdy z Leszkiem Kuzajem.
Zorganizowanie zajęć z bezpiecznej jazdy dla ciechanowskich kierowców, którzy są aktywni zawodowo i posiadają uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B powyżej 8 lat. Zajęcia na specjalistycznym torze w Modlinie pod okiem kierowcy rajdowego Leszka Kuzaja. Przewidziano część teoretyczną i praktyczną szkolenia.
Pomysłodawca: Anna Smolińska
Koszt: 30 000 zł

12. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.
Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, promocją, zakupem strojów, piłek i akcesoriów do gry i treningów oraz obsługą administracyjną oraz opieką trenerów.
Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł

Skip to content