Po 3 miesiącach funkcjonowania na części osiedla „Płońska” w Ciechanowie Pilotażowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master liczba segregujących gospodarstw domowych sięgnęła 90%. Ponadto wolontariusze Fundacji Łydynia przeprowadzili anonimową ankietę wśród mieszkańców, w której wzięło udział 270 osób, czyli 90% użytkowników nowego systemu. Opinie ankietowanych w zdecydowanej większości są pozytywne i wskazują na skuteczność systemu motywującego do segregacji odpadów.

Firma T4B, która pilotażowo wdrożyła w Ciechanowie rozwiązanie z zastosowaniem inteligentnych pojemników, podkreśla, że prawie 83% ankietowanych nie chciałoby powrotu do starego systemu na swoim osiedlu. Prawie 65% przyznaje, że nie segregowało odpadów przed wprowadzeniem programu. Prawie 83% ankietowanych wskazuje na walory estetyczne, a prawie 71% potwierdza, iż czuje się bezpieczniej na swoim osiedlu dzięki monitoringowi zainstalowanemu w celach zabezpieczenia nowych pojemników. 84% pytanych mieszkańców stwierdziło, że z całą pewnością poleciliby system innym osiedlom w swoim mieście.

System uruchomiono 11 maja. Start programu poprzedzony był akcją informacyjną zorganizowaną przez producenta systemu we współpracy z Fundacją Łydynia, Urzędem Miasta oraz Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Odbył się m.in. piknik ekologiczny, podczas którego wolontariusze instruowali mieszkańców w kwestiach obsługi pojemników, segregacji oraz wręczali pakiety kodów kreskowych. Przez 3 miesiące Urząd Miasta obserwował postępy mieszkańców w segregacji. Poziom selektywnej zbiórki odpadów w postaci średniej wartości 48% osiągnięto po miesiącu funkcjonowania systemu.

Mieszkańcy otrzymali naklejki z indywidualnymi kodami kreskowymi, za pomocą których otwiera się zamontowane na osiedlu nowoczesne pojemniki na odpady poszczególnych frakcji. Naklejkę umieszcza się na worku, a dany pojemnik otwiera się po zbliżeniu jej do czytnika. Po wrzuceniu śmieci do pojemnika i zamknięciu wrzutni, są one ważone.

W sierpniu, na wszystkich klatkach schodowych, w każdym z 8 bloków objętych programem, pojawiły się plakaty z wynikami lipcowej segregacji.

System wskazał gospodarstwa domowe, których aktywności w ogóle nie zarejestrowano. Zarząd TBS skierował pisma przypominające mieszkańcom, iż nowy prowadzony pilotażowo system segregacji odpadów jest obligatoryjny i zachęcił do aktywnej segregacji.

Pod koniec sierpnia producent wykonał pierwsze kontrole jakości, sprawdzając poprawność zadeklarowanej przez mieszkańców frakcji w workach opatrzonych kodami kreskowymi. Wykorzystał do tego stworzoną przez siebie aplikację. To kolejny krok mający na celu uszczelnienie procesu segregacji.

Zdanie mieszkańców jest dla nas istotne. Tym samym cieszy nas ogromnie opinia, iż mimo początkowych niedogodności mieszkańcy nie wyobrażają sobie, aby wrócić do starego rozwiązania. Wszelkie uwagi na temat konstrukcji pojemników wdrożone są w projektach nowych modeli. Jakie realne korzyści przynosi wdrożenie systemu na terenie gminy są oczywiste. Najczęściej zadawanym pytaniem od władz miasta jest pytanie o koszty uruchomienia Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master w ich mieście/gminie. Pierwszym krokiem do określenia zakresu i skali systemu jest wykonanie analizy wdrożenia, która szczegółowo wytyczy ilość środków potrzebnych na inwestycję – komentuje Prezes Zarządu T4B oraz nowopowstałej spółki T-Master Sp. z o.o. Robert Szczepankowski.

Kontynuowany w Ciechanowie pilotaż jest dla miasta bezpłatny. Rozwiązanie, pierwsze takie w Polsce i najprawdopodobniej na świecie, ma skutecznie zachęcić mieszkańców do segregacji. Cel jest taki, by dzięki kodom przypisanym do danego gospodarstwa, każde z gospodarstw w sposób odpowiedzialny prowadziło segregację, tak by faktyczne działania były zgodne ze złożonymi deklaracjami.

Rozliczanie mieszkańców z segregacji odpadów za pomocą kodów kreskowych od lat funkcjonuje w zabudowie jednorodzinnej. Projekt SISO, dzięki zastosowaniu specjalnych pojemników, umożliwia w podobny sposób rozliczanie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Na osiedlach wielorodzinnych trudno zweryfikować, kto w jakim stopniu rzeczywiście segreguje odpady, a wprowadzane rozwiązanie stwarza taką możliwość. Mimo, że segregację deklarują prawie wszyscy mieszkańcy miasta, fakty są takie, że tylko część osób segreguje śmieci. Miasto zwraca uwagę, że tzw. opłata śmieciowa w przypadku segregowania jest dużo niższa, niż w przypadku braku segregacji. W Ciechanowie obecnie to 13 zł od mieszkańca segregującego śmieci oraz 25 zł za każdą osobę, która nie segreguje odpadów.

Skip to content