Zbliżająca się rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest okazją do podsumowań inwestycji i projektów zrealizowanych dzięki pozyskanym dotacjom. Miasto przygotowało podsumowanie w formie wystawy na ul. Warszawskiej oraz specjalnej publikacji. Zmiany, które nastąpiły w mieście i subregionie ciechanowskim przybliżono także podczas zorganizowanej dziś w ratuszu konferencji.

Na spotkaniu w ratuszu mowa była o konkretnych zadaniach zrealizowanych za środki pozyskane z UE. W konferencji wzięli udział: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik,  poseł do parlamentu europejskiego Jarosław Kalinowski, radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski oraz prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

W Ciechanowie niemal na każdym kroku widać efekty obecności w Unii Europejskiej. Jako miasto jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, przede wszystkim unijnych, zarówno na inwestycje infrastrukturalne, budowy dróg, obiektów, modernizacje czy rewitalizacje, jak i na projekty miękkie, społeczne. Budżet miasta opieramy przede wszystkim na środkach zewnętrznych, co przekłada się na wieloaspektowy rozwój Ciechanowa. Bilans członkostwa w UE z perspektywy naszego samorządu jest zdecydowanie korzystny – zaznaczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Zaprezentowano m.in. ostatnie ciechanowskie inwestycje, jak zagospodarowanie otoczenia dworca kolejowego, rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki, rewitalizacja kamienicy przy ul. Warszawskiej 18, rewitalizacja pasażu im. Marii Konopnickiej, termomodernizacja siedziby miejskiej jednostki kultury, modernizacja Krzywej Hali, budowa obwodnicy wschodniej Ciechanowa, modernizacje ulic Niechodzkiej, Mazowieckiej, Sienkiewicza, instalacja elektronicznego systemu informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej czy zakup pierwszego autobusu elektrycznego. Była mowa o rozpoczynających się wkrótce: instalacji pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych u mieszkańców i na obiektach użyteczności publicznej oraz o termomodernizacji 7 budynków mieszkalnych na osiedlu „Bloki”. Poruszano także kwestie projektów miękkich – społecznych i edukacyjnych. Podsumowano również działania we wcześniejszych latach, jak budowa pętli miejskiej, czy rewitalizacja zabytków – ratusza i Zamku Książąt Mazowieckich oraz inwestycje w kanalizację i infrastrukturę drogową.

Po konferencji w ratuszu, zwiedzono przykład wykorzystania unijnego wsparcia, czyli zrewitalizowaną kamienicę przy ul. Warszawskiej 18, która zacznie funkcjonować jesienią, jako nowe miejsce kulturalno-edukacyjne i integracyjne. Na ul. Warszawskiej, w gablotach, Urząd Miasta eksponuje wystawę dotyczącą 15 lat Ciechanowa w UE, zawierającą fotografie i opisy działań za pozyskane pieniądze. Ponadto miasto wydało specjalną publikację w formie folderu, która bezpłatnie dostępna jest m.in. w ratuszu oraz w punktach, do których trafia Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów.

15-lecie w UE będzie tematem organizowanej 1 maja przez miasto debaty z udziałem ekspertów, ekonomistów, polityków. O szczegółach Urząd Miasta poinformuje wkrótce.

Skip to content