W ramach obchodów 120-lecia Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie zasadził na udostępnionej przez miasto działce 120 kasztanowców czerwonych. Akcja sadzenia drzew miała miejsce dziś wzdłuż pętli miejskiej, na odcinku między ul. Kargoszyńską a ul. Wierzbową.

Pierwsze drzewo wkopali prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i prezes Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Andrzej Kopeć. Pozostałe rośliny sadzili m.in. pracownicy, klienci, partnerzy PBS. Miasto chętnie podjęło współpracę dotyczącą tej inicjatywy, mającej wymiar proekologiczny. Drzewa zakupił bank, miasto dało mu do dyspozycji teren, miejska spółka PUK przygotowała dołki i pomogła w sadzeniu.

– Tyle nowych drzew ile lat działalności – to doskonały pomysł na uczczenie rocznicy, przyczyniający się do wzbogacenia krajobrazu miasta o kolejne zielone przestrzenie. My jako miasto podejmujemy z myślą o środowisku i o poprawie jakości powietrza mnóstwo działań oraz realizujemy szereg inwestycji, ale też popieramy wszelkie tego typu niemiejskie inicjatywy. Akcja Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie może być także przykładem dla innych instytucji, firm, stowarzyszeń, grup mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie chciał zasadzić drzewa, z pewnością udostępnimy na to miejski teren – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Przy każdym drzewie pojawiła się tabliczka. Na każdej tabliczce znajduje się jedno słowo będące wartością spółdzielczą, np. zaangażowanie, lokalność, odpowiedzialność, uczciwość, współpraca, równość, szacunek, otwartość, zaufanie, tolerancja.

Skip to content