9

Miasto podpisało umowę na budowę obwodnicy wschodniej Ciechanowa z wyłonioną w przetargu firmą Strabag. Prace ruszą jeszcze w maju. Powstanie nowa ponad 3-kilometrowa droga ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami, łącząca drogi krajowe nr 50 oraz 60, przebiegająca od ronda Solidarności do Władysławowa na wysokości centrum handlowego.

Wykonawca na realizację inwestycji ma 360 dni od podpisania umowy. Umowa podpisana została dziś w ratuszu. Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza granice miasta to jeden z głównych celów inwestycji. Pozwoli ona zmniejszyć natężenie ruchu w ulicach: Płońskiej, Armii Krajowej i Pułtuskiej, co przyczyni się do ograniczenia tzw. niskiej emisji, a co za tym idzie – lepszej jakości powietrza w mieście. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi rozbudowa tras rowerowych oraz bezpośrednio skomunikowane zostaną osiedla: „Słoneczne” i „Płońska” z gminą Opinogóra Górna.

Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się od 2015 roku. Będzie to obwodnica z prawdziwego zdarzenia, która wybiegnie poza miasto i pozwoli szerokim łukiem ominąć centrum. Z pewnością okaże się to korzystne zarówno z perspektywy mieszkańców, jak i kierowców, chcących sprawnie, bez ciągłego zatrzymywania się na światłach, ominąć miasto i jechać dalej do celu swojej podróży. Co bardzo ważne, z budżetu miasta pokrywamy jedynie 10% kosztów, resztę pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Wzdłuż jezdni powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Droga będzie miała długość 3,3 km. Ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki pojawią się po obydwu stronach jezdni. Powstaną zatoki autobusowe z peronami, zjazdy publiczne i indywidualne, kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne i kryte oraz wybudowane będzie oświetlenie.

Pierwszym krokiem do realizacji inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to 26 marca 2015 r. zostało wprowadzenie na wniosek prezydenta Kosińskiego do budżetu miasta. 7-15 września 2015 r. odbył się przetarg, w którym złożono dwie oferty. 29 września 2015 r. miasto zawarło umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą dokumentacji.

Wniosek na dofinansowanie miasto złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 7 marca 2017 r. Dofinansowanie zostało przyznane 7 sierpnia 2017 r., z kolei 27 października 2017 r. zawarto umowę na dofinansowanie.

Chcę bardzo pogratulować zarówno mieszkańcom Ciechanowa, całego powiatu ciechanowskiego i użytkownikom, którzy korzystają z drogi krajowej nr 50 i nr 60, czyli można powiedzieć, mieszkańcom całej Polski i pewnie też nie tylko mieszkańcom Polski, że będą mieli ułatwiony ten ruch. Ta inwestycja spaja dwie rzeczy – jest w interesie mieszkańców miasta i interesie użytkowników dróg   – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Chciałbym wyrazić zadowolenie z coraz lepszej współpracy między naszymi samorządami, między zespołami pracowniczymi naszych samorządów przy realizacji wspólnych inwestycji na terenie Ciechanowa, jak zakończona Sońska i te, które są przewidziane. Miejska inwestycja, która będzie teraz prowadzona, czyli obwodnica, otworzy nowe tereny inwestycyjne, czyli zyskają przedsiębiorcy oraz właściciele terenów, które znajdują się przy tej obwodnicy, na wartości swoich nieruchomości – dodał starosta powiatu ciechanowskiego Sławomir Morawski.

8 listopada 2017 r. miasto otrzymało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 655/2017, 18 grudnia 2017 r. decyzja stała się ostateczna.

Przetarg na wykonawcę odbył się 6-27 marca 2018 r. Złożona została jedna oferta. 19 kwietnia 2018 r. dokonano wyboru wykonawcy. W imieniu firmy Strabag umowę z prezydentem Krzysztofem Kosińskim podpisał pełnomocnik firmy Rafał Muszyński, kierownik grupy budów Ciechanów. Kwota umowy wynosi 22 751 648,27 zł. Obecni w ratuszu przedstawiciele Strabagu zapowiadali, że prace ruszą już w najbliższych tygodniach.

To kolejna inwestycja w Ciechanowie, którą realizuje nasza firma. Musze powiedzieć, że jest to jedna z większych inwestycji na Mazowszu, jaką realizujemy dla samorządów. Jeżeli chodzi nasze założenia co do wykonawstwa – za siedem dni przekazanie terenu budowy i w zasadzie zaczniemy już tyczyć, w tym roku roboty branżowe, konstrukcyjne, część robót brukarskich, natomiast pozostała część robót brukarskich i roboty bitumiczne musi zostać na przyszły rok – powiedział dyrektor oddziału Mazowsze grupy Strabag Marcin Zaręba.

Zgodnie z umową, za niespełna rok inwestycja w budowę obwodnicy wschodniej Ciechanowa powinna zostać zakończona.

Skip to content