Na miejskiej działce w pobliżu kościoła parafii św. Tekli przy ul. Augustiańskiej zakończyły się prace związane z utworzeniem parkingu wraz z dojazdem. Powstały 32 stanowiska postojowe oraz miejsce dla karawanu. Otoczenie parkingu zostało uporządkowane, zadbano o alejki, pojawiły się ławki i kosze na śmieci.

Zarówno parking, jak i prowadzący do niego dojazd, został wykonany z zastosowaniem technologii krat parkingowych z tworzywa sztucznego. Krata w granicach parkingu ma być przerośnięta trawą, by wizualnie wtopiła się w otoczenie parkowe. Z kolei krata na drodze dojazdowej i na miejscu postojowym dla karawanu została wypełniona kruszywem. Miejsca parkingowe oddzielone są specjalnymi znacznikami. Poza tym wymieniono nawierzchnię alejek – położono nawierzchnię mineralną. Powstała również alejka zupełnie nowa – wzdłuż wydeptanego przez pieszych szlaku. Wykonano ją z kruszyw kamiennych (zbliżona parametrami do nawierzchni stosowanych w parkach zabytkowych np. w Łazienkach Królewskich czy warszawskim Ogrodzie Krasińskich). Ciągi komunikacyjne zostały ograniczone betonowym obrzeżem trawnikowym, zamontowanym na poziomie gruntu, z odprowadzeniem wody opadowej na okoliczne trawniki. Na schodkach oraz głównej alei prowadzącej do bramy kościoła, od strony ul. Orylskiej są nawierzchnie z płyt betonowych. Przy alejkach zamontowano ławki i kosze na śmieci.
Ponadto w ramach zamówienia została wykonana dokumentacja techniczna obejmująca projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym etapie. Będzie to oświetlenie alejek i parkingu (8 stylizowanych lamp), iluminacja bramy i drzew oraz wpusty deszczowe w drodze dojazdowej do stadionu miejskiego.

Wcześniej przeprowadzono remont zabytkowej bramy obok kościoła, gdzie także wybudowano kamienne schody. Co do przebiegu remontu bramy, w pierwszym etapie wzmocnione zostały fundamenty, następnie mury. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. Konieczne było powstrzymanie procesu korozji cegły. Ten proces nasilał się pod wpływem czynników atmosferycznych. Istniejące wcześniej zaprawy spoinujące były nieszczelne i nie spełniały wymogów konserwatorskich. W ramach renowacji uzupełniono, oczyszczono mur, poprawiono kolorystykę i strukturę. Wykonana została izolacja fundamentu, drenaż, roboty ziemne. Spoiny uzupełniono i wymieniono. Wymieniono instalację elektryczną i zmieniono miejsce montażu lamp oraz uchwytów do flag. Roboty brukarskie w przejściach bramy, w ramach których wykonano kamienne schody, były ostatnią częścią tego etapu inwestycji. Miasto na remont udzieliło parafii dotacji w wysokości 50 tys. zł. Prócz tego wsparcia, parafia pozyskała 55 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z jej środków własnych została pokryta jedna trzecia kosztów.

Skip to content