dsc_0030

Od dziś, 16 listopada, w Żłobku Miejskim w Ciechanowie może przebywać dwa razy więcej dzieci niż dotychczas. Prezydent Krzysztof Kosiński oficjalnie otworzył rozbudowaną część żłobka. Inwestycję udało się zrealizować dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Do tej pory – od początku funkcjonowania żłobka w strukturach miejskich, czyli od 1991 roku – istniało 21 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Od dawna rodzice sygnalizowali, że to zdecydowanie za mało. Na początku roku prezydent polecił sprawdzenie ich oczekiwań. Miasto przygotowało wniosek o dofinansowanie rozbudowy żłobka. Listę zakwalifikowanych wniosków Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło pod koniec kwietnia. W ramach programu „Maluch 2015” przyznano miastu środki, na pokrycie 80% kosztów rozbudowy. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu była ciechanowska firma FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz. Miasto pozyskało z MPiPS również 80% dofinansowanie na wyposażenie wnętrza oraz plac zabaw. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych kwota przeznaczona na inwestycję okazała się mniejsza niż przewidywano. Łączny koszt inwestycji to ponad 782 tys. zł.
Powstała sala zabaw i dwie sale odpoczynku, wózkownia, węzeł sanitarny, gabinet dyrektora placówki. Zakupiono wyposażenie, meble, zabawki, sprzęt RTV, urządzenia i sprzęt zabawowy na plac zabaw. W wyniku rozbudowy powstał obiekt o powierzchni zabudowy wynoszącej 276,60 metrów kwadratowych, powierzchni użytkowej 252,61 metrów kwadratowych i kubaturze 1161,70 metrów kwadratowych z 4 miejscami postojowymi usytuowanymi na terenie działki i nowym przyłączem wodociągowym oraz pochylnią dla wózków.
Od dziś dla dzieci w żłobku są łącznie 42 miejsca. – To dla mnie wielka satysfakcja, że tak szybko przeprowadziliśmy inwestycję rozbudowy żłobka. Przez 24 lata nic się nie zmieniało w miejskim żłobku, mimo że potrzeby ze strony rodziców były coraz większe. Teraz pokazaliśmy, że można. Dzięki pozostawieniu dziecka pod opieką żłobka, rodzice mogą łatwiej godzić pracę zawodową z wychowaniem. Takie wsparcie jest bardzo ważne. Dzieci będą miały bardzo dobre warunki, profesjonalną opiekę, otoczone zostaną troską, gwarantującą prawidłowy rozwój – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.
Prace przy rozbudowie żłobka były prowadzone bardzo intensywnie, zakończyły się wcześniej niż planowano. Rozpoczynając działania inwestycyjne przewidywano możliwość przyjęcia dzieci od 1 stycznia 2016 roku, tymczasem nastąpiło to 1,5 miesiąca wcześniej, co podkreślał na konferencji prasowej prezydent Kosiński, dziękując równocześnie firmie FMG Realizacje Techniczne za profesjonalizm działań.

Skip to content