zwiazek miast [1]

 

Podczas odbywającego się 5 i 6 marca w Poznaniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, do którego należą 302 polskie miasta, w tym Ciechanów, na sekretarza Związku został wybrany prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Nigdy wcześniej Ciechanów nie miał swojej reprezentacji we władzach Związku Miast Polskich. Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego wybrano do zarządu, po czym na posiedzeniu zdecydowano o powierzeniu mu funkcji sekretarza.

Zarząd składa się w sumie z 25 osób. Z prezesa, którym został prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, trzech wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i pozostałych dziewiętnastu członków.

Zarząd spotyka się raz w miesiącu, przygotowuje projekty ustaw i rozporządzeń, wykonuje budżet i reprezentuje Związek na zewnątrz. Działalność członków zarządu jest społeczna.

To duże wyróżnienie i podniesienie znaczenia naszego miasta na mapie Polski” – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

Skip to content