7_mln_zl_zl

Ciechanów otrzymał dziś 7.377.577,55 zł dodatkowych funduszy unijnych, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w mieście. Za otrzymane środki wybudowany będzie Pasaż Marii Konopnickiej oraz zmodernizowane zostaną ulice Prusa, Dygasińskiego i Morawskiej.

W ramach inwestycji związanych z budową pętli miejskiej koszt wykupu gruntów okazał się dużo wyższy niż planowano. Koszty te miasto poniosło z własnych środków. W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych pojawiły się oszczędności, w związku z czym prezydent Krzysztof Kosiński skierował wniosek o przyznanie miastu dodatkowych funduszy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, Ciechanów otrzymał ponad 7 milionów złotych. Środki te można teraz przeznaczyć na wybrane inwestycje.
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 9 października w Urzędzie Miasta Ciechanów prezydent Krzysztof Kosiński oraz zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik podkreślali ogromne znaczenie pieniędzy unijnych dla miasta.
– Miasto bez możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych nie mogłoby prowadzić potężnych inwestycji, rozwijać infrastruktury i gospodarki. Zawsze podkreślałem, że będę zabiegał o środki zewnętrzne. Na Mazowszu stajemy się liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent zaznaczał, że w procesie pozyskiwania funduszy bardzo ważna jest partnerska współpraca i dobry dialog z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Zastępca Dyrektora w MJWPU deklarowała swoje wsparcie.
– Mając na uwadze, że pieniądze poszły na bardzo potrzebną inwestycję drogową, zaopiniowaliśmy pozytywnie wniosek do zarządu województwa mazowieckiego i zarząd zdecydował o przekazaniu środków. Drogi, obwodnice, mosty to nerw naszej gospodarki, inwestycje potrzebne do codziennego życia. Myślę, że nie są to ostatnie pieniądze dla miasta Ciechanów. Zaczynają się nowe konkursy, wierzę że miasto będzie składać skuteczne wnioski. Ja gwarantuję wszelką pomoc – mówiła podczas konferencji Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora w MJWPU.
Za otrzymane środki w 2016 roku zostaną zmodernizowane ulice dla których opracowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Będzie to dotyczyło ulic: Prusa, Dygasińskiego i Morawskiej, znajdujących się w sąsiedztwie pętli miejskiej. W przypadku budowy Pasażu Marii Konopnickiej przygotowana już dokumentacja ulegnie koniecznym zmianom, wprowadzone zostaną postulaty mieszkańców. Inwestycja ma stanowić kontynuację działań związanych z ożywieniem centrum miasta i ulicy Warszawskiej.

Skip to content