Spis inwestycji

 

Prezydent Krzysztof Kosiński przygotował listę działań inwestycyjnych i remontowych, które będą realizowane w 2015 roku. Lista ta stanowi podsumowanie wszystkich dwunastu osiedlowych spotkań, w których prezydent uczestniczył. Wybory do zarządów osiedli były okazją do rozmów na temat działań władz oraz potrzeb mieszkańców Ciechanowa.

Lista działań władz miasta na 2015 rok w odpowiedzi na postulaty mieszkańców zgłoszone podczas 12 spotkań osiedlowych

(zadania inwestycyjne i remontowe)

Osiedle nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Gruduskiej.
 2. Opracowanie dokumentacji ulic łączących pętlę miejską z ul. Powstańców Wielkopolskich.
 3. Zamontowanie opraw oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych w pasie drogowym ul. Kąckiej.
 4. Budowa świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A (zakończenie prac – maj).

Osiedle nr 2 „Aleksandrówka II”

 1. Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 z przeznaczeniem na żłobek miejski (zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o 100%).
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika od bazarku do hipermarketu Kaufland.
 3. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich – strona lewa od sklepu Łowex do ul. Gwardii Ludowej, dalszy odcinek chodnika do ul. Pułtuskiej.
 4. Wymiana nawierzchni chodnika łączącego ul. Gwardii Ludowej z ul. Pułtuską między budynkami wielorodzinnymi nr 62A i 62B.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi od Ronda Solidarności do ul. Pułtuskiej (Regionalny Instrument Terytorialny).

Osiedle nr 3 „Aleksandrówka”

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Sikorskiego i ul. Mikołajczyka od ul. Armii Krajowej do ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych.
 2. Wymiana nawierzchni chodnika między ul. Pułtuską a ul. Sikorskiego (za bankiem PKO).
 3. Remont odcinka chodnika z wymianą krawężników przy drodze wewnętrznej od ul. Sikorskiego dz. nr 560/6 (uzupełnienie 5 metrów brakującego chodnika).
 4. Budowa parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa.

Osiedle nr 4 „Śródmieście”

 1. Remont schodów na Farską Górę od ul. 3 Maja do ul. Ściegiennego oraz schodów kamiennych w kierunku Banku Spółdzielczego.
 2. Nakładka bitumiczna na odcinku ul. Kopernika, od ul. Ściegiennego do ul. Małgorzackiej.
 3. Budowa odcinka chodnika na TON ul. 3 Maja –– dojście do pomnika T. Kolbe.
 4. Wymiana nawierzchni chodnika ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych wzdłuż budynku nr 14.
 5. Budowa sceny na Pl. Jana Pawła II.
 6. Realizacja projektu e-miasto (zwiększenie dostępu mieszkańców do informacji).
 7. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Orylskiej 3 za Gimnazjum nr 1.
 8. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Ściegiennego.
 9. Budowa Street Workout Park przy ul. Augustiańskiej.
 10. Instalacja słupów do gry w rugby na stadionie MOSiR.

Osiedle nr 5 „Płońska”

 1. Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Płońską a ul. Reutta.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika od ul. Szwanke 20 do przejścia dla pieszych.
 3. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Armii Krajowej od ul. Harcerskiej do budynku ul. Armii Krajowej 43.

Osiedle nr 6 „Słoneczne”

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika od Ronda Solidarności do wiaduktu w ul. Kasprzaka.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika od ronda z ul. Skłodowskiej do wiaduktu w ul. Kasprzaka.
 4. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Kruczej.
 5. Budowa placu zabaw z boiskiem sportowym przy ul. Dobrej.
 6. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni gruntowej ul. Jaśminowej.

Osiedle nr 7 „Przemysłowe

 1. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ul. Szumnej.
 2. Budowa schodów przy wiadukcie w sąsiedztwie ulic Młynarskiej i Spokojnej.
 3. Realizacja projektu „Bezpieczna Przytorowa”.
 4. Poprawa infrastruktury przy ul. Płockiej i ul. Żórawskiego.
 5. Nawierzchnia bitumiczna ul. Augustiańskiej.
 6. Budowa chodnika ul. Tysiąclecia – od pętli w kierunku PEC i zatoki autobusowej.
 7. Powierzchniowe utrwalenie ulic pod wiaduktem: ul. Równa.
 8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Niechodzka/ul. Mazowiecka (Regionalny Instrument Terytorialny).

Osiedle nr 8 „Kwiatowe”

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z pętlą miejską.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej.

Osiedle nr 9 „Bloki”

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Wiklinowej i Kaczeńców.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Przesiadkowego, remontu ul. Sienkiewicza i parkingu przy PKP (Regionalny Instrument Terytorialny).
 3. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie osiedla.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali targowej przy dworcu PKP.
 5. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej po usunięciu ogrodzenia na fragmencie ul. Olchowej.

Osiedle nr 10 „Kargoszyn”

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Asnyka.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kargoszyńskiej, na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kraszewskiego.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Prusa i ul. Dygasińskiego, na odcinku od ul. Prusa do ul. Krasińskiego.
 4. Ul. Letnia – nawierzchnia na całym odcinku – wraz z przebudową nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Wyspiańskiego, strona prawa i strona lewa na odcinku od ul. Sygietyńskiego do ul. Wyspiańskiego.

Osiedle nr 11 „Podzamcze”

 1. Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej zlewni ulic: Waryńskiego, Gostkowskiej, Bony do rowu melioracyjnego przy ul. Parkowej.
 2. Napowietrzenie zbiornika wodnego „Torfy”.
 3. Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Parkowej i Zielonej.
 4. Nawierzchnia bitumiczna wraz z wymianą krawężnika i chodnikami ul. Topolowej.
 5. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Gostkowska 82.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Doliny Rzeki Łydyni.
 7. Iluminacja świetlna obiektów zabytkowych (Zamek Książąt Mazowieckich).
 8. Budowa letniego boiska do plażowej piłki siatkowej.

Osiedle nr 12 „Zachód”

 1. Budowa ul. Traugutta.
 2. Montaż wiaty przystankowej na ul. Bogusławskiego.
 3. Nakładka bitumiczna ul. Widnej – odcinek od ul. Przytorowej do ul. Granicznej.
Skip to content