[5]_oplata_smieciowa

Mieszkańcy Ciechanowa segregujący odpady będą płacić 1,50 zł mniej, posiadacze Karty Dużej Rodziny 2,50 zł mniej. Zaplanowane są również obniżki dla przedsiębiorców. Projekt uchwały przygotowany przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego będzie przedmiotem głosowania podczas listopadowej sesji Rady Miasta.
Obniżenie tzw. opłaty śmieciowej czyli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie możliwe od 1 stycznia 2016 r. Proponowane przez prezydenta zmiany to obniżenie miesięcznej stawki dla jednego mieszkańca z 11 do 9,5 zł, a w przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny do 8,50 zł. Mniejsze będą również opłaty za pojemniki o określonej objętości w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które nie stanowią miejsca zamieszkania, a w których powstają odpady. Jest to istotne np. dla przedsiębiorców. Prezydent Krzysztof Kosiński podczas konferencji prasowej zorganizowanej dziś, 17 listopada, w ratuszu wyjaśniał, że obniżki są możliwe, ponieważ wystąpiła nadwyżka finansowa z tytułu tych opłat, zakończyła się budowa instalacji w Woli Pawłowskiej, ustabilizował się rynek gospodarki odpadami, utworzony został punkt selektywnego zbierania odpadów. Z kolei przetarg na świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie. Przetarg rozstrzygnięto aż na 3 najbliższe lata, co też wpłynie na większą stabilność dla miejskiej spółki. W związku z tym także zmniejszona opłata śmieciowa może obowiązywać nie tylko przez rok, ale co najmniej przez trzy lata. – Od dawna docierały do mnie sygnały od mieszkańców dotyczące obniżenia opłaty śmieciowej. Wielokrotnie podkreślałem, że ten postulat zostanie zrealizowany. Wychodzimy również naprzeciw rodzinom wielodzietnym. Będziemy jedną z pierwszych gmin, która skorzysta z możliwości, jakie daje znowelizowana ustawa, mówiąca o tego rodzaju zwolnieniach – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Opłaty pobierane są od mieszkańców na podstawie składanych deklaracji, uwzględniających liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Spośród mieszkańców uwzględnionych w deklaracjach 92,26% segreguje odpady.

Skip to content