dsc_0045

Na wniosek prezydenta Krzysztofa Kosińskiego decyzją zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ciechanów otrzymał blisko 11 mln zł dodatkowych środków europejskich.

Ciechanów otrzymał dodatkowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu dotyczącego budowy pętli miejskiej. Środki z dofinansowania pokryją część kosztów wynikających z dodatkowych robót, które w trakcie realizacji projektu okazały się konieczne do przeprowadzenia, a których nie przewidział pierwotny projekt budowy. Dlatego też roboty te obciążyły budżet miasta.
14 maja został podpisany przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zwiększający kwotę środków europejskich na inwestycję.
– Otrzymujemy kwotę, która jest dodatkowym wsparciem, dodatkowym zastrzykiem, bardzo poważnym zastrzykiem pieniężnym dla budżetu miasta. Ta kwota daje nam nowe możliwości, nowe perspektywy rozwoju, pozwala ze spokojem zakończyć inwestycję i pozwala myśleć o kolejnych działaniach i wyzwaniach na najbliższe miesiące i lata – podkreślił prezydent Krzysztof Kosiński.
– Bardzo się cieszę, że około 11 milionów złotych dodatkowo zostanie przekazane dla miasta na pokrycie tych kosztów. Wierzę głęboko, że Ciechanów rozwija się dynamicznie. Pojawiają się nowe pomysły, nowe projekty, liczę że Ciechanów będzie aktywnie zdobywał te środki europejskie – powiedział marszałek Adam Struzik.
– Wytworzył się pozytywny, dobry klimat dla Ciechanowa, dzięki któremu możemy liczyć na przychylność, pomoc innych instytucji, to daje nam naprawdę duże szanse rozwojowe, bo te środki finansowe będziemy mogli w określony sposób zagospodarować, na pewno ich nie zmarnujemy – dodał prezydent Krzysztof Kosiński.
Projekt, który jest realizowany od 2007 roku ma poprawić regionalny system transportowy.

Skip to content